Naša vízia, filozofia, ciele

Vízia a Filozofia

Deti vedieme predovšetkým k tomu, aby sa hokejom bavili. Veríme, že s pozitívnym prístupom k tréningu a nadšením z hry rozvinú svoj talent po všetkých stránkach. Odmietame adaptovanie metodiky zameranej na krátkodobé ciele – výhry, ktorá sa nešťastne preberá zo starších kategórií a často vedie k preťaženiu detí.

Speeders je športové združenie, ktoré vytvárame spoločne. Pozeráme na malých hokejistov očami rodičov, očami matiek, otcov, rovnako ako očami hokejových trénerov a ľudí, ktorí nám fandia natoľko, že nám ochotne pomôžu a poradia. Vďaka tomu máme jasnú víziu a splniteľné ciele. A aj keď smerovanie združenia je závislé od aktuálnych okolností a reálnych možností, my sa pri vytváraní koncepcie nášho hokejového projektu inšpirovali aj zo skúseností projektu, ktorého odchovanci práve úspešne vstupujú do seniorského hokeja.

 

Naše Ciele

Hravou formou rozvíjame u detí správnu techniku korčuľovania, rýchlosť rozhodovania, ovládanie puku a v neposlednom rade aj schopnosť nájsť si v tíme kamarátov. Sme iní v prístupe. My nie len trénujeme a hráme, ale budujeme u detí pozitívny vzťah k hokeju ako takému. Cieľom je doviesť dieťa do veku, keď si už samé vie zhodnotiť a uvedomiť si svoju hokejovú budúcnosť. Deti, ktoré to naozaj baví, sú potom pripravované na reálnu cestu za profesionálnym hokejom.

Turnaje a zápasy sú u nás určené pre každého. Ak je raz niekto Speeder a snaží sa na tréningoch, je Speeder aj v kabíne  a  patrí do nominácie! Či už sa mu dnes darí viac, alebo je trocha z formy. Na zápas má u nás právo každý. Sme tím a u nás dostáva šancu každý!

Princíp rovnosti platí pre každého. Žiadna forma finančnej alebo inej podpory od rodiča nevedie k lepšiemu, resp. k zvýhodnenému individuálnemu prístupu dieťaťa. U nás je každý Speeder cenený rovnako!

Z pohľadu rodičov dobre poznáme fakt: ak na tréning nemôže doraziť rodič, nedôjde ani dieťa. Oproti iným hokejovým združeniam je našou snahou starostlivo posudzovať dni a časy tréningov tak, aby sa dali zladiť pracovné povinnosti rodičov, ale aj iné záujmové aktivity detí a predovšetkým škola.

Podstatné je: nie sme komerčné združenie, ktoré toto všetko robí iba za účelom generovania zisku! Fungujeme skôr na báze filantropie a dobrej vôle ľudí, ktorí sa odhodlali vytvoriť mládežnícky hokejový klub, líšiaci sa prístupom k hokeju a no prvom rade k deťom.


Nábor

Ak máte doma nádejného hokejistu narodeného v roku 2009, 2010 alebo 2011 prípadne 2012, kontaktujte nás. Radi vám o našom združení povieme viac a zodpovieme otázky, ktoré vás zaujímajú.

Priestor pre Vás, našich sponzorov