Naša vízia, filozofia, ciele

KTO SME? ČO JE SPEEDERS BRATISLAVA / HOCKEY SPEEDERS

Hockey Speeders je detský hokejový klub (Junior  Hockey Club), ktorý vznikol ako potreba pristupovať k detskému hokeju ináč.

Začali sme ako projekt jednej generácie, dnes fungujeme ako hokejový klub so štyrmi vekovými kategóriami. Najstaršou kategóriou sa posúvame ďalej a pritom stále priberáme mladších a menších budúcich hokejistov. Jedinou brzdou je nedostatok voľných ľadových plôch, inak by nás bolo možno aj trojnásobok..

Prežili sme obdobie „nepochopenia“ viacerých osôb pohybujúcich sa v slovenskom hokeji, aj napriek tomu fungujme už tretiu sezónu a neplánujeme to zabaliť. Dnes sme členmi SZĽH, pričom hráme domáce i zahraničné ligy a turnaje. Spolu vyhrávame a spolu prehrávame. Hráme a robíme hokej a riadime sa našimi internými pravidlami!

Neustály záujem nových a nových detí pridať sa k nám nás uisťuje, že naša cesta je správna.

Speeders tréningy suplujú deťom ich voľný čas a zábavu, ale aj hokej z ulice, ktorý poznajú už iba ich rodičia, pričom im vštepujeme všetky potrebné hokejové techniky a návyky. Deti vedieme k hokeju formou zábavy a hry, deti motivujeme a nie len prikazujeme. A funguje to! Pri meraní síl s inými tímami zo Slovenska či zahraničia, nebývame stále tí porazení. Práve naopak.

Spokojné, uvoľnené a vysmiate dieťa je ďaleko viac usmerniteľné. A vtedy dokáže hokejovo rásť!

Deti sú dnes iné. Zmenili sa dobou. Sú cieľavedomejšie, hyperaktívnejšie, impulzívnejšie, ctižiadostivejšie, kreatívnejšie, vzdorovitejšie… Iné podmienky, náročnejšie požiadavky, viac povinností a málo voľného času vytesňujú deťom priestor pre zábavu a ozajstnú radosť z hry.  To platí aj v hokeji. Prečo bola generácia zlatých chlapcov úspešná? Hokejom sa bavila!

 

SME INÍ. INÍ V PRÍSTUPE!

Našim cieľom je odbúravať maximum bariér a prekážok, ktoré bránia deťom chodiť a chcieť hrať ozajstný hokej. Náš prístup stojí na nasledujúcich princípoch:

A, Ak nemôže dôjsť na tréning rodič, nedôjde ani dieťa!

Speeders tréningy sú v časoch mimo pracovnej doby rodičov. Počas víkendov ich nastavujeme tak, aby rodiny mali čas aj samé pre seba. „User Friendly“ prístup sme zvolili aj napriek ďaleko vyšším cenám za prenájom ľadových plôch.

B, Hokej sa hrá s hokejkou a s pukom!

Niektoré metodiky aplikované v slovenskom detskom hokeji sú založené na výučbe korčuľovania bez možnosti tréningu s pukom. Chodiť na hokejový tréning a netrénovať s pukom? Vysvetlite potom deťom, že chodia na hokej. U nás to je ináč! Suplujeme aj hokej z ulice, a ten v iných kluboch chýba.

C, Tréningy sú potrebné, ale dôležité je hrať reálne zápasy. Hrať hokej!

Hokej u nás hrá každý. Šírka kádru je stanovená tak, aby mal každý „Speeder“ dostatok zápasových príležitostí. Áno isté pravidlá sú aj u nás, veď nie sme len hokejový krúžok. Nebažíme však po krátkodobých úspechoch. Zápasová zostava nie je zložená iba z „vyvolených“! U nás majú ,možnosť hrať všetci.

D, Maximálny počet detí na jedného trénera

Tréningový proces zabezpečujeme tak, aby nebolo veľa detí na jedného trénera. Optimálne 6 detí na trénera. Dieťa tak čas na ľade využije efektívne, bez prestojov a stále v tréningovom rytme.

E, Hokejová metodika

Hokejovú a tréningovú metodiku zostavuje Roman Mega a zúročuje tak skúseností z hokejovej školy Svišť. Odbornou supervíziou napomáha trénerská ikona p. Bukač ml.. Spolu s licencovanými trénermi: Kovalík / Kolaček / Šoltís / Nemky / Kunya a ich asistentami dokazujeme, že Speeders nie je iba „hokejový krúžok“.

F, Hokej je hra

Hokej je hra a pri deťoch to platí o to viac. Pozitívne emócie, radosť z gólu, z kľučky, z vychyteného blafáku.. To sú veci, ktoré deti vťahujú do hokeja viac a viac. Suplujeme ich radosť z ulice, pričom im vštepujeme správne hokejové návyky a techniky.

G, Miesto tréningov

Našim prvoradým cieľom je zabezpečenie najideálnejšej časovej dostupnosti tréningov a najstabilnejších tréningových časov. Z tohoto dôvodu trénujeme na viacerých zimných plochách v Bratislave / Pezinku a okolí.

H, Chceme byť súčasťou budúcnosti slovenského hokeja

Či vychováme hviezdy ukáže len čas. Budujeme však pozitívny vzťah k hokeju. Vychovávame hráčov, fanúšikov a možno aj budúcich sponzorov slovenského hokeja.

I, Kto je za značkou Speeders

Sme „nesystémový“ hokejový klub a vďaka tomu máme ďaleko viac možností nastaviť riadenie klubu optimálne. Sme rodiča a chápeme deti. Sme manažéri, aj profesne, a celú prácu s riadením klubu vykonávame zadarmo.

 

VYTVORILI SME MODE, KTORÝ NA TRHU CHÝBA!

Model, ktorý zohľadňuje potreby dnešnej spoločnosti a dobu v ktorej žijeme.

Uvedomujeme si súčasné limitované možností detí športovať a vidíme iné alternatívy, ktoré s hokejom o dieťa súperia.

Sme nezávislí, flexibilní, a teda nie sme zviazaní procesmi a rozhodnutiami iných. Pozeráme sa do budúcna, pričom sme sa inšpirovali podobným slovenským projektom, ktorý žne aktuálne pozitívne výsledky svojej činnosti.

Suplujeme inštitúcie, ktoré sa deťom v dostatočnej miere nevenujú alebo ich centrálne nastavený systém nezohľadňuje lokálne okolnosti a možnosti regiónu. Zväčšujeme detskú hokejovú základňu po ktorej každý na Slovensku volá.

Bez Speeders by na ľade bolo o 50 detí menej, alebo by počas zápasov sedeli doma. My im možnosť hrať hokej dávame!

Nie sme len rodičia. Sme zároveň manažéri, ktorí zúročujú svoje skúsenosti vo veci prospešnej pre deti, pre šport, pre hokej. To sa vzťahuje nie len na aktívnych členov OZ, ale i na ostatných rodičov, ktorí veria tomuto prístupu a pomôžu všade tam, kde môžu. A to bez nároku na finančnú odmenu!

 

Pretože byť podporovateľom alebo sponzorom detského športu znamená v prvom rade „chcieť deťom a hokeju pomôcť“. V prípade akejkoľvek možnosti pomôcť alebo pomôcť aj finančne, pozrite prezentáciou pre možností pre potencionálnych našich sponzorov (dole).


Nábor

Ak máte doma nádejného hokejistu narodeného v roku 2009, 2010 alebo 2011 prípadne 2012, 2013, 2014, kontaktujte nás. Radi vám o našom združení povieme viac a zodpovieme otázky, ktoré vás zaujímajú.

Priestor pre Vás, našich sponzorov