ADAPTÁCIA PO COVIDE

subHeader

Adaptácia malých hokejistov zasiahnutých covidom, resp. covid opatreniami.

  1. Východiská:

Absenciou plynulých tréningových jednotiek počas fyzického rastu detí, a teda pri rýchlom presune ťažiska tela nahor (náraste sily, hmotnosti a výšky) sa mnohým „rastúcim“ hokejistom pri korčuľovaní znížili koordinačné schopnosti a technické zručnosti.

Mnohí malí hokejisti medzi 10 až trinástym rokom počas lockdownu narástli, a z pandemických dôvodov nemohli trénovať resp. nebolo možné pravidelne korčuľovať na ľade. Opätovným návratom po uvoľnení opatrení, karantén a pod. na ľad, navyše v „novom tele“, ich korčuliarske schopnosti nekorešpondovali s ich telesnou stavbou. Pri re-štartovaní ich tréningového procesu sa u mnohých začali kopiť korčuliarske a koordinačné nedostatky, alebo tieto nedostatky kompenzovali svojvoľnými zlozvykmi.

  1. Cieľ

Cieľom tohto projektu je u covidom a covid výlukou zasiahnutých detí posilnenie konkrétnych svalových partií tela pomocou rôznych kompenzačné cvičení za účelom zlepšenia koordinácie tela s novým ťažiskom; ako zároveň odburávanie korčuliarskych zlozvykov vzniknutých práve snahou detí o samo-prispôsobenie sa novej fyzickej realite a to procesom aktívneho nácviku rôznych korčuliarskych techník a práca s rovnováhou počas korčuľovania.

  1. Riešenie / Projekt

V snahe odbúrať tieto novovzniknuté aspekty sme pripravili nadstavbu k bežnému tréningovému procesu: projekt „Adaptácia malých hokejistov zasiahnutých covidom, resp. covid opatreniami“, ktorý pozostáva z a) pravidelných fyzických kompenzačných jednotiek (2x týždenne) zastrešovaných certifikovaným detským kondičným trénerom; b) cielených korčuliarskych cvičení vedúcich k odbúraniu nedostatkov a zlozvykov počas korčuľovania; ako aj  pri zabezpečení komfortu ovládania tela pri korčuľovaní a následného sústredenia sa na herné hokejové činnosti. Cvičenia na ľade sú realizované pod dohľadom certifikovaného trénera orientujúceho sa na techniky korčuľovania (rovnako 2x týždenne).

  1. Výsledok

Veríme, že charakter a frekvencia cvičení v horizonte mesiacov október až marec projekt pomôže malým hokejistom zasiahnutých pandémiou dobehnúť rovesníkov a plne sa zapojiť do hokejového života vekovej skupiny. A v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou bude zrejme covidom zasiahnutých ešte viac malých hokejistov. Prezentovaný projekt tak naberie ešte viac na jeho význame.

  1. Financovanie:

Z vlastných zdrojov vieme vykryť 75% nákladov. Na zvyšné náklady stále hľadáme finančné riešenia resp. partnerskú pomoc. Náklady sa viažu iba na personálne zabezpečenie trénerov – prizvaných do tímu špeciálne kvôli tomuto projektu, a nákladov spojených s prenájmom športovísk a ľadových plôch.

Nábor

Ak máte doma nádejného hokejistu narodeného v roku 2009, 2010 alebo 2011 prípadne 2012, 2013, 2014, kontaktujte nás. Radi vám o našom združení povieme viac a zodpovieme otázky, ktoré vás zaujímajú.

Priestor pre Vás, našich sponzorov