Sponzori

V súčasnosti fungujeme len na báze darov rodičov, bez štátnej, či zväzovej podpory. Sme ale otvorení rôznym formám spolupráce a podpory.

Najväčšou pomocou je pomoc pri vyjednávaní možností a podmienok prenájmov ľadových plôch. Tento problém je hlavným faktorom, prečo priberáme nové deti  len priebežne. Chceme, aby každé dieťa malo na ľade dostatok priestoru! A žiadnu „masovku“ na ľade. Viac ľadov = viac detí. A dnes nás mohlo byť už vyše 100…

V prípade akejkoľvek podpory, finančnej či nefinančnej, je každá podpora vítaná a bude v čo najlepšom presvedčení zužitkovaná. Za každú podporu vopred ďakujeme a verte, že s vašimi sponzorskými darmi naložíme najlepšie ako sa len pre hokejové deti dá.

V prípade sponzorskej spolupráce alebo spolupráce na báze PR nazrite do prezentácie dostupných mediálnych priestorov a foriem spolupráce (dole).

Tešíme sa na váš, Ďakujeme!